top of page

Hoeve bij Hildernisse

Hoeve bij Hildernisse, bij het verdronken dorp Hildernisse.

Hildernisse werd al genoemd in een akte van de bisschop van Luik in 1095. Het was een relatief groot en welvarend dorp. Het telde meer inwoners dan Woensdrecht, Ossendrecht en Putte samen. In 1374 was Hildernisse in staat een 'mouton'belasting te betalen.
Vanaf 1526 ging het economisch slechter. Nog maar 127 woningen resteerden. Het zal geven en nemen zijn geweest ten opzichte van de Schelde. Bij de Sint Felixvloed (1530) en betrekkelijk kort daarna bij de Allerheiligenvloed (1570) was het geven: het dorp werd vrijwel weggevaagd.

Wat overbleef was een woest buitendijks gebied, dat werd vrijgegeven aan het spel van de zee en de getijden.

Het dorp Hildernisse lag op de plaats waar zich nu de plas bij de vogelkijkhut bevindt. De huidige Hoeve Hildernisse lag dus nabij het dorp Hildernisse

 

Markiezen en het gravinneke

In 1807 stichtte Aymond Cuypers Landgoed Mattemburgh. De Cuypersen waren lokale notabelen. Zijn kleindochter Marie Louise sloeg een Franse graaf aan de haak en bereikte daarmee de adelstand.

Ze bepaalde dat na het overlijden van de langst levende het landgoed in eigendom zou overgaan naar Brabants Landschap. Het gravinneke overleed in 1967
. Na het overlijden van Pelletier Graaf de Chambure werden de boeren van Hildernisse pachter van Brabants Landschap.

 

De boerderij werd in het begin van deze eeuw gerestaureerd en kreeg de huidige vorm.

Adri, Louis en Hugo

In de 30-er jaren van de vorige eeuw boerden de broers Leenaard (1912) en Piet (1916) Bogers op Hildernisse. Twee huishoudens leefden op de boerderij. In de jaren 50, na onenigheid, vertrok Piet.

In 2013 hadden we Piet Bogers (97) nog te gast!

 

Leenaard kreeg een bedrijfsongeval en overleed enkele jaren daarna. Zijn zonen - en dochter Maria - waren nog tieners toen zij het bedrijf bestierden.

 

Het bleek geen goede match te zijn, deze pioniers en de natuurterreinbeheerder. In 2011 of '12 stopte het boerenbedrijf op Hildernisse.

Restauratie

In 2003 werd de boerderij gerestaureerd. Het boerengebruik had z'n sporen achter gelaten ... Opmerkelijk is het dat het pannendak vervangen werd door een rieten kap. "In mijn leven, en ook niet in dat van mijn vader, heeft er ooit riet op het dak gezeten", aldus de oude Piet. *

Bij de restauratie werd het samenraapsel van bouwsels weer tot een geheel gebracht.

 

Voordat wij de boerderij betrokken (2013) werd het interieur van het woonhuis opgekapt. Het erf werd gesaneerd.

*: kijk ook op de pagina 'Wie wat bewaart ...'

Introductie Hoeve Hildernisse
bottom of page